Teamtrajecten

Onderwijs is mensenwerk. Hoe beter het onderwijsteam functioneert, hoe beter de onderwijskwaliteit. Regelmatig lever ik een bijdrage aan het verbeteren van de samenwerking in het team. Afhankelijk van de exacte vraag bevat mijn aanbod didactiek, pedagogiek, samenwerking, vitaliteit, teamontwikkeling en het benutten van talenten.

Aanpak

Ieder team is anders en iedere situatie vraagt maatwerk. De voorbereidingsfase brengt in ieder traject de behoefte boven tafel. Vervolgens inventariseer ik methodisch de gezichtspunten van de individuele teamleden en bepreek ik de uitkomsten met de leidinggevende. In overleg bepalen we de opgave en de bij het team passende interventies. Voorbeelden van interventies kunnen bijvoorbeeld workshops zijn over het helder krijgen van de visie, het verbeteren van de samenwerking of over didactiek.

stappen teamtraject
Teamtraject Di T actiek

Dit traject versterkt de pedagogisch/didactische competenties van docenten. In drie workshops gaan we aan de slag met de koers van het team en de manier van samenwerken met als doel het samenstellen van een teamontwikkelplan.

Workshop 1: Wat is onderwijskwaliteit? Wat betekent dat voor ons? Wat drijft mij?

Workshop 2: Hoe werken we samen en waar kan dat beter?

Workshop 3: Opzetten teamontwikkelplan en uitvoeringsafspraken maken.

Daarna ontvangen subgroepen een mede door henzelf geformuleerde leeropdracht, passend bij het teamontwikkelplan, bijvoorbeeld:

 • Hoe gebruik ik social media en ICT in mijn lessen?
 • Hoe varieer ik meer in werkvormen?
 • Hoe kan ik in mijn lessen meer differentiëren?
 • Hoe verbeter ik mijn klassenmanagement?

Docenten kijken bij elkaar in de les aan de hand van op maat gemaakte- lesobservatieformulieren. De meerwaarde van het benutten van werkplekleren is dat docenten een lerende houding aannemen in hun eigen beroepspraktijk. Desgewenst is het mogelijk om docenten individueel door mij te laten coachen.

Opbrengsten:

 • Drijfveren om les te geven scherp voor ogen
 • Versterkte pedagogisch/didactische competenties
 • Blijvend lerende houding in docententeams
 • Meer focus op kwaliteit en teamontwikkelplan
 • Versterkte samenwerking in docententeams
 • Verhoogd leerrendement
 • en plezier voor leerling en docent

met als resultaat: blijvend verbeterde onderwijskwaliteit!

Ervaring met teamtrajecten & scholing

Wat? Waar?
Van talent naar studiekeuze. Met decanen eigen talenten in kaart brengen en talentenscan voor leerlingen inzetten om te komen tot studiekeuze Graafschapcollege
Teamtraject Passie voor Onderwijs (ism OAB Dekkers en Schouten & Nelissen) Team Ondernemer Horeca  Albeda college 
Teamtraject Passie voor Onderwijs (ism OAB Dekkers en Schouten & Nelissen)Team Secretarieel/ BA Albeda college  
Organiseren themabijeenkomsten en studiedagen voor Vakcolleges in Zuid-Nederland Landelijke Vereniging voor Vakcolleges 
10 maal training internettools en didactiek Albeda college
Workshop/ training Differentiëren ROC TOP en Dalton Lyceum Barendrecht
Workshop Curriculumontwikkeling Drenthe college