Home

Onderwijs is nooit af, het kan altijd beter! Met Veerkamp Onderwijs Advies lever ik een bijdrage aan sprankelend onderwijs voor jongeren.

Mijn missie:

Veerkamp Onderwijs Advies biedt procesbegeleiding, advies en training

over curriculumontwikkeling, didactiek, kwaliteitszorg en doorlopende leerroutes

aan  docenten, managers en hun ketenpartners in (V)MBO 

en levert een bijdrage aan goed onderwijs
 
waardoor jongeren tot bloei komen!