Inspiratie

Op deze pagina heb ik notities, presentaties, filmpjes en afbeeldingen verzameld die ik regelmatig gebruik in mijn werk.

Sites, notities en presentaties

Titel Link Kernwoorden Aanrader omdat:
Site ‘Les op afstand’ van Kennisnet link Online leren, Corona, leermiddelen, lesgeven, toetsing …deze site een wegwijzer kan zijn voor het verzorgen van goed onderwijs in een blended leeromgeving.
Site ‘Social media in het mbo’ over online didactiek, Ashwin Brouwer link Social
media, online didactiek, Office 365
…het een
overzicht en uitleg geeft van de toepassing van nieuwe media in het onderwijs.
Leiderschapspraktijken
in een professionele ruimte, Joseph Kessels
link Gespreid
leiderschap, docenten, leren, bevlogenheid
…het weergeeft hoe leidinggevenden formeel en informeel leren van hun team kunnen versterken, uitgaande van ieders talenten.
Kennisrotonde, NRO link Wetenschappelijk onderzoek over onderwijs …je hier een vraagbaak vindt over wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs.
Sterk Techniek Onderwijs link Technisch onderwijs, 21-eeuwse vaardigheden …het een inspiratiebron is voor het vergroten van de uitstroom in de techniek.

Filmpjes

Titel Filmpje Kernwoorden Aanrader omdat:
Broken
escalator
Eigenaarschap,
initiatief
..het een
spiegel voorhoudt als je in de klaagstand zit.
Children
full of life
Lesgeven,
didactiek, pedagogisch klimaat
.. het
een ontroerend beeld geeft van een pedagogisch sterke leraar in Japan.
 April Fools: Math Class Shadow   Lesgeven, digiboard, didactiek ..het een grappig filmpje is over lesgeven met een digiboard.
Dingen weten versus dingen doen Vakmanschap, overwaardering kenniseconomie ..het met humor weergeeft dat dankzij de kenniseconomie er straks geen metselaars meer zijn.