Samenwerken in de keten

Al tientallen jaren spannen we ons in om de aansluiting van de ene op de andere schoolsoort soepel te laten verlopen. Toch ervaren veel leerlingen hobbels in die doorgaande leerroute. Bovendien is de aansluiting met het bedrijfsleven niet altijd optimaal.

Doorlopende leerroute

Veerkamp Onderwijs Advies helpt u de doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO vorm te geven. Desgewenst in een goede ‘blend’ van leren op school, in de praktijk én online leren! Niet alleen de programmatische aansluiting, ook onderwijsconcept, didactiek, begeleiding en beoordeling worden versterkt.

Samenwerking met bedrijfsleven en Sterk Techniek Onderwijs

In het MBO leiden we jongeren op tot beroepsbeoefenaars. Tijdens de beroepspraktijkvorming vormt de leerling zijn beroepsidentiteit. Belangrijk dus om de beroepspraktijk bij het onderwijs te betrekken en elkaars taal te spreken.

Het ministerie stimuleert middels de subsidie Sterk Techniek Onderwijs dat er meer technici worden opgeleid. Dat begint in het primair onderwijs en het vmbo! Als landelijk ondersteuner en programmamanager van een regio draag ik mijn steentje bij aan de samenwerking tussen po, vmbo, mbo en bedrijfsleven.

De meerwaarde van een praktijkcomponent, ook voor havo en vwo!

Vanuit mijn ervaring als coördinator van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges merk ik dat de praktijkcomponent een motiverende werking heeft op de jongere. Hoe leuk is het om een elektrische kar te maken en vervolgens nut en noodzaak van natuurkunde of Nederlands te ontdekken? En dat geldt niet alleen voor vmbo: Ook havo’s en vwo-opleidingen zijn op zoek naar contextrijk en betekenisvol onderwijs dat goed aansluit op de vervolg-opleiding. Een Vakhavo of Vak-vwo kan uitkomst bieden en bedrijven ontvangen deze intelligente doeners met open armen!

Opbrengst

De opbrengst wanneer de samenwerking in de keten goed verloopt? Dat merkt de jongere wanneer hij soepel doorstroomt, geen dubbelingen ervaart in zijn schoolloopbaan en zich direct thuis voelt omdat zijn onderwijsbehoeften goed zijn doorgegeven aan de nieuwe school. Tijdens stage merkt de jongere dat zijn onderwijsprogramma inspeelt op hetgeen hij nodig heeft en dat docenten, BPV-begeleiders en praktijkopleiders op één lijn zitten.

Ervaring Samenwerken in de keten

Wat?Waar?
Versterken BPV en actualiseren lesmateriaal met 5 ROC´s en bedrijfsleven Technische installatie (regio Midden-Nederland)Scholingsfonds Otib
Opzetten Vakmanschapsroute met 3 VMBO’s en MBO in Zeeuws-Vlaanderen (ism Bovenwijs Onderwijsadvies)Scalda
Coördineren en adviseren bij de Landelijke Vereniging van VakcollegesLandelijke Vereniging van Vakcolleges
Als Landelijk ondersteuner regio’s Sterk Techniek Onderwijs begeleidenStichting Platforms VMBO
Als programmamanager monitoren Sterk Techniek Onderwijs regio Capelle & Oostland en Barendrecht & RidderkerkSTO Capelle & Oostland en STO Barendrecht & Ridderkerk
Opzetten Vakhavo Stad College
Faciliteren Community of Practice over hybride leeromgeving Scalda & Syntra West (Vlaanderen)