Goed, beter, best

Door de hectiek van alle dag, zijn er scholen die onvoldoende greep hebben op hun processen. Meestal komt dit tot uitdrukking in de bevindingen van de onderwijsinspectie.

Aanpak

Een slecht inspectierapport, en nu? Met de PDCA-cyclus als leidraad, help ik uw kwaliteitszorg handen en voeten te geven.

De intrinsieke motivatie van medewerkers is dé bepalende factor voor het verhogen van kwaliteit. Heeft uw team hun definitie van goed onderwijs scherp? Deze definitie wordt vertaald naar een observatie- en 360 graden feedback-instrument.

Een proef-audit aan de hand van het waarderingskader van de inspectie maakt uw actuele status zichtbaar. Een kwaliteitsmonitor maakt op 4 meetmomenten per schooljaar, stelselmatig de kwaliteitsontwikkeling inzichtelijk.

In het kort:

  • Ter voorbereiding: invullen digitale zelfevaluatie
  • Startbijeenkomst over kwaliteit, werkwijze inspectie, waarderingskader, voorbereiden proefaudit
  • Uitvoeren proefaudit (gesprekken met sleutelfiguren en leerlingen)
  • Nagesprek over de rapportage van de proefaudit, start maken met verbeterplan


Maatwerk

Veelal heeft u uw kwaliteitszorg goed op orde, maar ambieert u een verdere verbeterslag, bijvoorbeeld voor de studieloopbaanbegeleiding, examinering of de beroepspraktijkvorming. Ik begeleid dit verbeterproces gebruik makend van veel voorbeelden uit mijn onderwijskundige praktijk. Stap voor stap werk ik naar het einddoel, waardoor houvast bij betrokkenen ontstaat. De opdrachtgever is ervan verzekerd dat er resultaat komt.

Trainingen

Heeft uw team behoefte aan een didactische oppepper? Ik verzorg diverse trainingen en workshops op het gebied van didactiek. Zo is de training Internettools & didactiek een beproefde scholing die telkens weer veel energie losmaakt bij docenten. In 4 bijeenkomsten komen diverse internettools aan bod waarna docenten deze uitproberen in hun eigen lespraktijk.

Ervaring met Goed, beter, best

Wat? Waar?
Training Goed, Beter, Best voor onderwijsteam Welzijn & Onderwijs Albeda college
Audit naar stand van zaken invoering leerlijnen MBO in jeugdgevangenis Eikenstein VSO-school De Sprongh
Diverse audits Eindhovense school, ROC Midden Nederland, ROC Leiden
Implementeren kwaliteitsmonitor Schoonheidsverzorging Nova College
Ontwikkelen observatie-instrument voor manager, docenten en leerling nav bevindingen inspectie Nova College
Training internettools & didactiek Albeda, Dalton Lyceum, Calvijn
Borging leerplan techniek en lesobservatie Vakcollege Eindhoven
Training benutten van online leerbronnen Calvijn
Vele verbeterprocessen & workshops op het gebied van onderwijsproces, studieloopbaanbegeleiding, beroepspraktijkvorming, examinering, didactisch handelen Diverse vakscholen, ROC’s en VO-scholen