Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs (STO) is een Nederlands overheidsprogramma dat in 2020 is gestart met als doel het technisch onderwijs te versterken en beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Het programma stimuleert samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden op regionaal niveau. Het belangrijkste doel is het vergroten van de instroom in technische opleidingen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. FinanciĆ«le ondersteuning is beschikbaar voor scholen om deze doelen te bereiken. Er zijn in Nederland 78 STO-regio’s, de regionale plannen zijn op maat gemaakt voor elke regio. STO streeft naar meetbare resultaten, zoals een toename van het aantal technisch opgeleide studenten en een betere arbeidsmarktintegratie.

Mijn rol bij STO 

Vanaf 2018 ben ik betrokken bij STO in verschillende rollen. Voorafgaand aan de start heb ik meegeschreven aan subsidie-aanvragen, ik ben lid van het landelijk ondersteuningsteam en programma-manager van de STO-regio Barendrecht en Ridderkerk.

Opbrengsten

STO streeft naar duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniek onderwijs met als resultaat meer en beter opgeleid technisch personeel.

Ervaring Sterk Techniek Onderwijs

Wat?Waar?
Mee-ontwikkelen subsidieaanvraag regio Capelle-Oostland en het programma leiden tot 2021Regio Capelle en Oostland
Als programma-manager monitoren Sterk Techniek Onderwijs-programma in de regio Barendrecht en RidderkerkRegio Barendrecht en Ridderkerk
Als lid van het landelijk ondersteunersteam ondersteunen van de regio’s Dordrecht, Noordelijke Drechtsteden, Gouda en Culemborg Stichting Platforms VMBO
Herstructureren projectorganisatie regio Voorne-Putten & Roozenburg en schrijven voortgangsrapportage 2021 Regio Voorne-Putten en Roozenburg