Samenwerken in de keten

samenwerken

Al tientallen jaren spannen we ons in om de aansluiting van de ene op de andere schoolsoort soepel te laten verlopen. Toch ervaren veel leerlingen hobbels in die doorgaande leerroute. Bovendien is de aansluiting met het bedrijfsleven niet altijd optimaal.

Doorlopende leerroute

Veerkamp Onderwijs Advies helpt u de doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO vorm te geven. Desgewenst in een goede ‘blend’ van leren op school, in de praktijk én online leren! Niet alleen de programmatische aansluiting, ook onderwijsconcept, didactiek, begeleiding en beoordeling worden versterkt.

Samenwerking met bedrijfsleven en Sterk Techniek Onderwijs

In het MBO leiden we jongeren op tot beroepsbeoefenaars. Tijdens de beroepspraktijkvorming vormt de leerling zijn beroepsidentiteit. Belangrijk dus om de beroepspraktijk bij het onderwijs te betrekken en elkaars taal te spreken.

Het ministerie stimuleert middels de subsidie Sterk Techniek Onderwijs dat er meer technici worden opgeleid. Dat begint in het primair onderwijs en het vmbo! Als landelijk ondersteuner en programmamanager van een regio draag ik mijn steentje bij aan de samenwerking tussen po, vmbo, mbo en bedrijfsleven.

Opbrengst

De opbrengst wanneer de samenwerking in de keten goed verloopt? Dat merkt de jongere wanneer hij soepel doorstroomt, geen dubbelingen ervaart in zijn schoolloopbaan en zich direct thuis voelt omdat zijn onderwijsbehoeften goed zijn doorgegeven aan de nieuwe school. Tijdens stage merkt de jongere dat zijn onderwijsprogramma inspeelt op hetgeen hij nodig heeft en dat docenten, BPV-begeleiders en praktijkopleiders op één lijn zitten.

Ervaring Samenwerken in de keten

Wat?Waar?
Versterken BPV en actualiseren lesmateriaal met 5 ROC´s en bedrijfsleven Technische installatie (regio Midden-Nederland)Scholingsfonds Otib
Opzetten Vakmanschapsroute met 3 VMBO’s en MBO in Zeeuws-Vlaanderen (ism Bovenwijs Onderwijsadvies)Scalda
Coördineren en adviseren bij de Landelijke Vereniging van VakcollegesLandelijke Vereniging van Vakcolleges
Landelijk ondersteuner voor Sterk Techniek OnderwijsStichting Platforms VMBO
Programmamanager Sterk Techniek Onderwijs regio Capelle & OostlandPRO Accent, Comenius, IJsselcollege, Melanchthon BR en TCR