Samenwerken in de keten

samenwerkenAl tientallen jaren spannen we ons in om de aansluiting van de ene op de andere schoolsoort soepel te laten verlopen. Toch ervaren veel leerlingen hobbels in die doorgaande leerlijn. Bovendien is de aansluiting met het bedrijfsleven is niet altijd optimaal.

Doorlopende leerlijn

Veerkamp Onderwijs Advies helpt u de doorlopende leerlijn tussen VMBO en MBO of tussen VSO en MBO vorm te geven. Niet alleen de programmatische aansluiting, ook de didactiek, begeleiding en beoordeling wordt versterkt.

Samenwerking met bedrijfsleven

In het MBO leiden we jongeren op tot beroepsbeoefenaars. Tijdens de beroepspraktijkvorming vormt de leerling zijn beroepsidentiteit. Belangrijk dus om de beroepspraktijk bij het onderwijs te betrekken en elkaars taal te spreken.

Belangrijk ook dat docenten en praktijkopleiders op één lijn zitten en goed met elkaar communiceren. Een gezamenlijke workshop over begeleiden en beoordelen ondersteunt daarbij. Een belangrijke ‘bijvangst’ daarbij: docenten en praktijkopleiders kijken in elkaars keuken!

Opbrengst

De opbrengst wanneer de samenwerking in de keten goed verloopt? Dat merkt de jongere wanneer hij soepel doorstroomt, geen dubbelingen ervaart in zijn schoolloopbaan en zich direct thuis voelt omdat zijn onderwijsbehoeften goed zijn doorgegeven aan de nieuwe school. Tijdens stage merkt de jongere dat zijn onderwijsprogramma inspeelt op hetgeen hij nodig heeft en dat docenten, BPV-begeleiders en praktijkopleiders op één lijn zitten.

Ervaring Samenwerken in de keten

Wat? Waar?
Versterken BPV en actualiseren lesmateriaal met 5 ROC´s en bedrijfsleven Technische installatie (regio Midden-Nederland) Scholingsfonds Otib
Realiseren doorgaande leerlijn VMBO-MBO Hout- en Meubileringscollege-Noordrandcollege
Impulsproject doorlopende leerlijn VMBO-MBO Grafisch Lyceum Rotterdam
Opzetten Vakmanschapsroute met 3 VMBO’s en MBO in Zeeuws-Vlaanderen (ism Bovenwijs Onderwijsadvies) Scalda
Coördineren en adviseren bij de Landelijke Vereniging van Vakcolleges Landelijke Vereniging van Vakcolleges
Opzetten intern arbeidstrainingscentrum voor jongeren in Jeugdgevangenis ism bedrijven in de regio Kompas College