Inspiratie

Op deze pagina heb ik notities, presentaties, filmpjes en afbeeldingen verzameld die ik regelmatig gebruik in mijn werk.

Sites, notities en presentaties

Titel Link Kernwoorden Aanrader omdat:
Vroegtijdig signaleren van onderwijsuitval, Barbara van Wijk en Carlos van Kan, 2014 link Vsv, signaleren, begeleiding …het op praktische wijze aanzet tot observeren van leerlingen met als doel uitval te voorkomen.
Site met gratis ICT-toepassingen voor het onderwijs, Hans van Schie link Social
media, tools, didactiek
…het een
overzicht en uitleg geeft van de toepassing van nieuwe media in het onderwijs.
Leiderschapspraktijken
in een professionele ruimte, Joseph Kessels, 2012
link Gespreid
leiderschap, docenten, leren, bevlogenheid
…het weergeeft hoe leidinggevenden formeel en informeel leren van hun team kunnen versterken, uitgaande van ieders talenten.
Kennisrotonde, NRO link Wetenschappelijk onderzoek over onderwijs …je hier een vraagbaak vindt over wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs.
ABC van het maken, 2017 link Maakonderwijs, 21-eeuwse vaardigheden …het les-ideeën aanreikt voor creatieve en technische vaardigheden.

Filmpjes

 

Titel Filmpje Kernwoorden Aanrader omdat:
Broken
escalator
Eigenaarschap,
inititatief
..het een
spiegel voorhoudt als je in de klaagstand zit.
Children
full of life
Lesgeven,
didactiek, pedagogisch klimaat
.. het
een ontroerend beeld geeft van een pedagogisch sterke leraar in Japan.
 April Fools: Math Class Shadow   Lesgeven, digiboard, didactiek ..het een grappig filmpje is over lesgeven met een digiboard.
Dingen weten versus dingen doen Vakmanschap, overwaardering kenniseconomie ..het met humor weergeeft dat dankzij de kenniseconomie er straks geen metselaars meer zijn.