Curriculum

curriculumontwikkelingOnderwijs is continu in beweging. In het MBO worden nieuwe kwalificatiedossiers geïmplementeerd en de onderwijstijd wordt geïntensiveerd. Het VMBO vernieuwt de beroepsgerichte programma’s. Ontwikkelingen die de opbouw van een opleiding sterk beïnvloeden. Ik help de opleiding integraal op te bouwen: ingepast in uw visie op onderwijs: alle verplichte onderdelen omvattend; de studielast juist verdeeld; met een examinering die staat als een huis.

Hierbij hanteer ik de volgende stappen:

stappen onderwijsontwikkeling

Een greep uit mijn aanbod:

  • Ontwikkelen onderwijsconcept en/of curriculum
  • Workshops curriculum ontwikkeling met online begeleiding
  • Procesbegeleiding en redactie bij ontwikkelen lesmateriaal, toetsen of examens
  • Training assessoren, curriculumontwikkeling, vaststellingscommissie of examencommissie

Opbrengsten

De grootste winst van het bouwen aan een curriculum is de dialoog over alle elementen die nodig zijn voor goed onderwijs. Met mijn hulp gebeurt dat op een deskundige en gestructureerde manier. Zo werkt het onderwijsteam sámen aan een opleiding van topkwaliteit.

Ervaring met curriculum ontwikkeling/ examinering

Wat? Waar?
Versterken handboek ‘ontwikkelen wedstrijdopdracht’ Skills Netherlands
Opzetten Entree-opleiding en Vakmanschapsroute VMBO-MBO Scalda
Ontwikkelen onderwijsconcept Bouw & Infra Scalda
Ontwikkelen curricula voor autotechniek & mobiliteit ROC Mondriaan
Adviseren over aanpassingen (les)materiaal voor richtingen in Voortgezet Onderwijs TechniekTalent.nu
Verzorgen workshops herontwerp curriculum Facilitair Leidinggevende Drenthe College
Ontwikkelen opleiding Kapper plus (met vakken grime, visagie en styling) Novacollege
Ontwikkelen curriculum Schoonheidsverzorging Novacollege
Implementeren online methode kappers Novacollege
Versterken BPV en actualiseren lesmateriaal met 5 ROC´s en bedrijfsleven voor de technische installatie branche Scholingsfonds Otib
Ontwikkelen en implementeren onderwijsconcept elektrotechniek Albeda College
Begeleiden ontwikkelen themamodulen en opzetten diverse opleidingen Grafisch Lyceum Rotterdam
Opzetten Aka-opleidingen voor VSO-school bij jeugdgevangenis Eikenstein en Teylingereind.  De Sprongh, De Burght
Opzetten VSO-leertraject arbeidstoeleiding in jeugdgevangenis De Hartelborgt Kompas College
Coaching trainer externe assessoren Mediacollege
Uitvoeren training Assessoren/SLB branche Gezondheidszorg (in opdracht van OAB Dekkers) Albeda College
Uitvoeren training examencommissies (ism Bureau ICE) ROC van Amsterdam