Home

Onderwijs is nooit af, het kan altijd beter! Met Veerkamp Onderwijs Advies lever ik een bijdrage aan sprankelend onderwijs voor jongeren.

curriculum-ontwikkeling teamtrajecten Goed-Beter-Best
 examinering  samenwerken-in-de-keten  onderwijs-in-jeugdgevangenis

Mijn missie:

Veerkamp Onderwijs Advies biedt procesbegeleiding, advies en training

over curriculumontwikkeling, didactiek, kwaliteitszorg en doorlopende leerlijnen

aan  docenten, managers en hun ketenpartners in (V)MBO en VSO 
en levert een bijdrage aan goed onderwijs
 
waardoor jongeren tot bloei komen!